Utorak, Ožujak 02, 2021
Text Size

Slučajne slike

dimnjakJeste li znali? Požar dimnjaka ne smije se gasiti vodom!

Voda se u slučaju požara ne smije ulijevati u dimnjak budući bi nastala nagla fizikalna eksplozija vodene pare te bi došlo do raspuknuća dimnjaka, što je vrlo opasno po osobe u blizini i moguće je da se požar proširi. Voda se ne smije polijevati niti po vanjskim dijelovima dimnjaka poradi opasnosti od pucanja stijenki.

Zapisnik UO od 21.03.1893. godine

ZAPISNIK
od 25. listopada 1893.
sastavljen u sjednici upravljajućeg odbora dobrovoljnog vatrogasnog društva u Cvetkoviću.

Prisutni:

  • Nikola Lukšić vojvoda, predsjednik
  • Stjepan Radanović tajnik
  • Gjuro Rožman pod vojvoda
  • Janko Bakšić vodja penjača
  • Ivan Klopović vodja štrcara
  • Johan Pettauer vodja čuvara
  • Josip Stroinec nadzornik spremišta
  • Janko Boričević odbornik

Pošto se je sastao dovoljan broj odbora odtvara predsjednik sjednicu sljedećim redom:
I.
Predsjednik predlaže da se gosp. Mirko Kolarić ovomu družtvu svojim listom priobćio da će ako bude povoljno vrieme doći dne 29. listopada o.g. u svrhu poduke i pregledanja ter uredjenja vatrogasne opreme.
Ad 1.
Odbor zaključuje jednoglasno, da se gosp. Mirku Kolariću u ime nagrade isplatiti svota 10 f. slovima deset forinta, pošto je vu za društvo mnogo dobra učinio, najme poštarine kod naručka opreme plaćao, naručke sam oba¬vljao, i tražio samo svoj novac a u to ime mu nije ništa još uplaćeno. Nadalje se zaključuje jednoglasno da se dade prirediti objed kod Johana Pettauera za gosp. Kolarića a k tomu objedu da imadu prisustvovati vojvo¬da, podvojvoda, tajnik, odbornik Janko Boričević i Johan Petauer. Svotu od 10 f će družtvu pozajmiti vojvoda Lukšić bez kamata koja će mu se svota povratiti iz družtvene blagajne čim bude toliko novaca posjedo¬vala. Za svaku osobu će se za objed platiti Johanu Petaueru 1 f na koj će imati počekati dok ne bude gotovine.

Povijest DVD-a Menu

120 godina

Statistika

Posjetitelja
746
Članci
60
Web linkovi
8
Broj prikaza (hitova) članaka
172542

Online

Imamo 13 gostiju i nema članova online